Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel

Uw mening over actuele onderwerpen Aanmelden

09-05-2018

Digitale dienstverlening nog niet op orde

Publieke raadpleging onder ambtenaren in Nederland over digitale dienstverlening nog niet op orde

Download resultaten