Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel

Uw mening over actuele onderwerpen Aanmelden

14-11-2017

Digivaardigheden

Publieke raadpleging onder ambtenaren in Nederland over digivaardigheden

Download resultaten