Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel

Uw mening over actuele onderwerpen Aanmelden

14-11-2017

1. Digivaardigheden

Publieke raadpleging onder ambtenaren over digivaardigheden

Download resultaten