Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel

Uw mening over actuele onderwerpen Aanmelden

‘De maandelijkse anonieme raadpleging onder ambtenaren’

Wil je meedenken en meepraten over interessante en actuele onderwerpen, waardoor Nederland en de ambtelijke functie nog mooier en aantrekkelijker worden? Via het ambtenarenpanel is het mogelijk.

In het panel kan elke ambtenaar op een laagdrempelige manier zijn of haar mening geven. Ook krijgt hij of zij de mogelijkheid om zelf onderwerpen in te brengen.

Waarom is het Ambtenarenpanel in het leven geroepen?

Raadplegingen onder ambtenaren vinden in Nederland (nauwelijks tot) niet plaats. Dit is vreemd, aangezien juist bij deze groep vak- en praktijkkennis aanwezig is over onderwerpen die de overheid aangaan en waarover iedereen vaak praat. In het Ambtenarenpanel kunnen diverse maatschappelijke vraagstukken worden voorgelegd. Denk bijvoorbeeld aan: robotisering, duurzaamheid, kennisbehoud bij de overheid en de (gepercipieerde) werkdrukte.

Wat is een raadpleging?

Een raadpleging is anders dan een opiniepeiling. Een raadpleging gaat op zoek naar de tip (‘raad’). Een opiniepeiling blijft in de wat-vraag hangen:

Voorbeeld opiniepeiling: ‘Ambtenaren niet uitgerust terug van vakantie’
Voorbeeld raadpleging: ‘Ambtenaren wensen uitwisselingen tussen gemeenten op gebied van….’

Doordat we aan meerdere ambtenaren ‘raad’ (tips) vragen, ontstaat denkkracht. Twee ambtenaren weten immers meer dan één. Wanneer honderd, driehonderd, vijfhonderd of duizend ambtenaren meedenken en -praten, ontstaat nog meer denkkracht en dienen zich oplossingsrichtingen aan.

Verantwoorde uitspraken

De representativiteit van de onderzoeksresultaten wordt getoetst door onderzoeksbureau Overheid in Nederland. Dit wordt gedaan door van de deelnemers bij registratie enkele (demografische) gegevens te vragen, die getoetst worden aan de populatie.

Schrijf u hier in voor het Ambtenarenpanel

Na registratie doet u mee aan de (maandelijkse) raadpleging.

Een raadpleging bestaat uit circa 10 vragen. Zoals eerder vermeld, worden daarbij niet (louter) rapportcijfers gevraagd, maar wordt ingezoomd op verbeteringen (‘tips’). Deze verbeteringen vormen de input voor verdere discussie over het onderwerp en maken het mogelijk om bewustere keuzes te maken.

Onderbuikgevoel is prima, maar meten = weten…

Exclusiviteit

Het Ambtenarenpanel is een initiatief van onderzoeksbureau Overheid in Nederland en uitgever Publiek Denken. De resultaten worden exclusief verspreid in het magazine en op de website van Publiek Denken. Beslissingen, waaronder de onderwerpkeuze en eventueel het aangaan van commerciële opdrachten, worden gezamenlijk genomen. Uitgangspunt is en blijft dat het Ambtenarenpanel een raadgevend instrument is.