Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel

Uw mening over actuele onderwerpen Aanmelden

05-03-2018

02. Eigen regie in leren

Publieke raadpleging onder ambtenaren over eigen regie in leren

Download resultaten