Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel

Uw mening over actuele onderwerpen Aanmelden

09-05-2018

03. Digitale dienstverlening nog niet op orde

Publieke raadpleging onder ambtenaren over digitale dienstverlening nog niet op orde

Download resultaten