Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel

Uw mening over actuele onderwerpen Aanmelden

09-07-2020

07. Digitale inclusie verdient nog wel wat aandacht

Publieke raadpleging onder ambtenaren over digitale inclusie

Download resultaten