Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel

Uw mening over actuele onderwerpen Aanmelden

11-12-2023

17. Barometer burgerparticipatie

Barometer burgerparticipatie: onderzoek onder gemeenteambtenaren

Uitgever Publiek Denken en onderzoeksbureau Invior hebben onderzoek gedaan naar de stand van zaken betreffende burgerparticipatie in alle gemeenten van Nederland.

Met dit onderzoek willen wij een beeld schetsen hoe gemeenten ervoor staan op het gebied van burgerparticipatie. We willen inzicht verkrijgen in good practises en hoe gemeenten van elkaar kunnen leren op het gebied van burgerparticipatie, ook met het oog op de aanstaande Omgevingswet waarin dit verankerd is.

Het onderzoek is ook terug te lezen in de vorm van een publicatie van Publiek Denken. Klik hier om het online artikel te lezen.


Download resultaten