Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel

Uw mening over actuele onderwerpen Aanmelden

12-10-2020

08. Overheden niet altijd goed voorbereid op invoering Omgevingswet

Publieke raadpleging onder ambtenaren over de invoering van de omgevingswet

Download resultaten