Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel

Uw mening over actuele onderwerpen Aanmelden

14-04-2022

15. Gemeenteraad

Publieke raadpleging onder ambtenaren naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

Download resultaten