Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel

Uw mening over actuele onderwerpen Aanmelden

15-12-2020

09. Ambtenaren hebben digitale pap in de benen

Publieke raadpleging onder ambtenaren over digitale fitheid

Download resultaten