Ambtenarenpanel Ambtenarenpanel

Uw mening over actuele onderwerpen Aanmelden

17-12-2019

06. AVG, hoe staat het ermee?

Publieke raadpleging onder ambtenaren over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Download resultaten